Stratejik Proje Tespiti

Çalışma Kapsamı

Proje Geliştirme yöntemlerinden uygun olanı tespit ederek firmanız için projenizi planlarız. Yaklaşım olarak mevcutta bir projenin önce kalibre edilmesi ve sonra planlanması olabilir ya da iş süreçlerinizi analiz ederiz ve incelemelerimize göre size projeler sunar ve tercih edileni planlarız. Her iki durumda da Proje Geliştirme için ilk etapta iyileştirme noktaları tespit edilmelidir. Proje geliştirme için Improvement Office yaklaşımının Durum Analizi, Değerlendir, Hesapla ve Karşılaştır adımlarını uygularız.

5_steps_improvement_office_gold_v3

Durum Analizi

assess_improvement_office_gold_v3

Değerlendir

homepage-highlights-io_gold_v3

Kriterlerini Belirle

compare_improvement_office_gold_v3

Karşılaştır

Proje geliştireceğimiz iyileştirme noktalarını tespit etmek için firmanızın veya projenizin süreç analizlerini yaparız ve optimizasyon tespitlerimize çözümler geliştiririz. Sektörel trendleri inceler, rakip analizinize göre beraber kısa ve uzun vadeli strateji belirleriz. Stratejiye göre belirlediğimiz çözümlerin kazanım/yatırım oranlarını karşılaştırırız, ve tüm bilgiler ışığında çözümü veya geliştirmeyi seçeriz. Çözüm için detaylı proje planı yaparız. Hazırladığımız Proje planı, PMBOK Proje Yönetimi Esaslarının tüm bilgi alanları olan Entegrasyon yönetimi, Kapsam yönetimi, Zaman yönetimi, Maliyet yönetimi, Kalite yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi, İletişim yönetimi, Risk yönetimi, ve Satınalma yönetimi plan detaylarını içerir. Proje planını detayları ile firmanıza , ve proje ekibinize teslim ederiz. Projeyi yürütecek proje ekibinize doküman ve proje ile ilgili eğitimler veririz. Proje planı firmanızın proje ekibi tarafından tamamlanır. Proje ekibine gerekli durumlarda projenin hayata geçirilmesi veya kalibrasyonu için danışmanlık desteğini sürdürürüz.

Temel Proje Çıktıları

 • İş Süreçleri Analizi / Proje Odaklı Araştırma ve Analiz
 • Sektörel Trendler ve Ar-ge Çalışmaları
 • Rakip Analizleri
 • Performans Değerlendirme Metrikleri Tespiti
 • Performans Değerlendirme Metodu
 • Performans Değerlendirmesi
 • Potansiyel Geliştirmeler Raporu
 • Performans Analizi
 • Proje Fikri ve Olası İş Ortağı Listeleri
 • Proje Kazanım / Efor Analizleri
 • İş Ortağı Görüşmeleri ve Geri Dönüşleri
 • Proje Planı ve Proje Ekibi Eğitimi
Hizmet Yaklaşım Felsefesi: Araştır, Topla ve Öğren

Proje Yönetimi

Proje Süreçleri Zaman Dağılımları

Proje Yönetimi Süreçleri Hakkında

Projenin resmi olarak başlatılması sürecidir. Projeyi yürütecek taraflar birbirlerini yakından tanımaya başlamalıdırlar, o sebepten bu kademe (faz) için anahtar kelime ‘açıklık’ tır. Sözleşme detayları, kullanılacak yöntemler, son ürünler ve beklenen sonuçlar listelenmelidir. Bunlara ek olarak ise proje zaman tablosu, finansal detaylar, ve efor dağılımı da tartışılarak açıklığa kavuşturulmalıdır. Taraflarca ortaklaşa belirlenmiş tüm kriterler sözlemeye ve Proje Chater’ına eklenir. Tüm çalışmalarda gizlilik sözleşmesi karşılıklı eklenir. Bu süreç için gereken temel girdi “Başlama Kararıdır”, temel çıktı ise “Proje Charter”ıdır.
Planlama sürecinde beklenti ve hedefler incelenir. Dikkat edilmesi gereken, bu kademe başında proje ile ilgili tüm verinin bir araya toplanmasıdır. Bunun içinde hedefler doğrultusunda başarı ölçümlemesine katkı sağlayacabilecek tüm veri kaynakları incelemeye dahil edilmelidir. Bu kademede zaman çok değerlidir, bu yüzden veri derinliği, toplama yöntemleri ile bunların düzenlenme ve analiz zaman tabloları oluşturulmalıdır. Planlama sürecinin temel girdisi proje charter’ı, temel çıktısı ise proje planıdır.
Planın uygulanma sürecidir. Kısaca bu kademe önceki kademde toplanan verilerin analizi sonuçlarının masaya yatırılması sürecidir. Proje planı dahilinde tanımlanmış iş listesi tamamlanır.
Projenin başlangıcından başlayıp proje kapanışa kadar devam eden bir süreçtir. Projenin belirlenen performans ve kriterlere göre gidip gitmediği bu süreçte kontrol edilir.
Kabul ve sonlanma sürecidir. Yani sözleşmesel olarak projenin tamamlanması ve proje kapanış raporunun hazırlanması aşamalarını içerir. Proje süresince her iki tarafta yeni fikirler yaratmış, ya da ek problemlerintespit etmiş olabilir. Bu yüzden bu aşamada ek çalışmalar gündeme gelebilir ve sözleşme uzatılabilir, genişletilerek yenilenebilir.

Asıl olan zorluk seçmektedir yıldızı, seçtikten sonra erişir ona doğru özü. 
Yasin Çelik