Project and Business Development with improvement office

Implement the “Improvement Office” approach in 5 phases and make your own investments.

Have you considered dynamic development approaches when planning your projects? So, do you think in your strategy, you can make your business constantly improved by putting project development at the center?

Enrich your strategic approach with improvement office perspective and development methods. Keep track of your business processes with project management methods such as six sigma, waterfall, scrum, agile and accelerate your business processes with project management tools.

improvement office Road Map

With the 5-phase Improvement Office approach we examine your projects and business ideas for your business roadmap. We plan your projects in line with our findings and reports. We create alternative scenarios, cost analyzes, and, if necessary, medium-to long-term earnings scenarios. We will support you in developing business processes and projects.

with improvement office
+ Make operational efficiency sustainable through in-house innovative projects.
+ Determine your competencies and values step by step with your teams as a whole company.
+ Expand in-house sectoral awareness to your business goals.

Nedir ?

”improvement office” proje ve iş geliştirme ofisidir.

İş geliştirme, dijital dönüşüm ve proje yönetimi konularında çalışmaktadır. Veriye dayalı iş süreçleri düzenlemeleri yapar ve süreçlerin dinamikleşmesini sağlar. Bu sayede firmalar uzmanlık alanlarında iyileştirmelere odaklanma fırsatı bulurlar. Firmalar io proje/iş geliştirme ve yöntemini gündelik iş süreçlerinden uzun vadeli planlamalarına kadar farklı kapsamda uygulayabilirler.

improvement office master takımına proje ihtiyaçlarına göre ek çözüm ortağı, yatırımcı, uzman veya danışman dahil etmektedir.


improvement office hakkında

SERVICES

Company Assessment & Industry Trends Report

Company Assessment & Industry Trends Report

Sektörel Araştırma çalışmasında firmanızın dışındaki aktivitelere odaklanırız. Öncelikli olarak firmanızın iç süreçlerini inceleriz, bulgularımızı raporlarız.  Süreçlerinizdeki tespitlerimizi de radarımıza katarak, firmanızın bulunduğu sektörü, tüm potansiyel rakiplerinizi ve trendleri araştırırız. Bilgileri derleriz ve detaylı incelemeye alırız.

5_steps_improvement_office_gold_v3

Durum Analizi

assess_improvement_office_gold_v3

Değerlendir


Derlediğimiz bilgiler ve incelemelerimiz esnasında performans analizleri de yaparak kazanım senaryoları için GAP Analizleri (GAP Analysis) yaparız. SWOT ve BalancedScore Card ile odaklandığınız sektörde hazırlanan farklı kazanım senaryolarında öne çıkan alanlar için bakış açıları geliştiririz. Sektörünüzdeki trendleri ve örnek çalışmaları  inceleriz. Firmanız için kısa vadeli uygulamaları ve uzun vadeli Ar-ge çalışmaları tespit eder, sektördeki makale ve yayınları detaylandırırız. Çalışmamız esnasında tespit ettiğimiz yenilikçi uygulama ve proje fikirlerimizi stratejik planlamanıza ekleriz. Kısa ve uzun vadede alınması gereken aksiyonları, kazanımları ile karşılaştırmalı olarak raporlarız.


Hizmet Detaylarını İncele

Company Assessment & Diagnosis

Company Assessment & Diagnosis

Performans değerlendirmesi ile firmanız veya geliştirilmesini istediğiniz projenizde iç kaynaklara ve süreçlere odaklanırız. Improvement Office yaklaşımının Durum Analizi, Değerlendir ve Karşılaştır adımlarını uygularız.

5_steps_improvement_office_gold_v3

Durum Analizi

assess_improvement_office_gold_v3

Değerlendir

compare_improvement_office_gold_v3

Karşılaştır

Çalışmalarımız süresince işinizi veya projenizi inceleyerek, iç süreçlerde inovasyon ve geliştirme noktaları tespit ederiz. Yeni uygulama ve proje fikirlerine, incelemeler sonucu elde ettiğimiz bulguların çözülmesine yönelik alternatif senaryoları da ekleyerek raporumuzu derleriz. Potansiyel kazanımları tespit ederiz. Kazanımları kısa-uzun vadeli, geçici çözüm-kalıcı çözüm-inovatif çözüm gibi farklı kriterlere göre ayrıştırır ve raporlarız. Kazanımların uygulanması için gerekli  tüm araçları iç ve dış kaynak ayrımı ile sunarız. 


Hizmet Detaylarını İncele

Strategic Project Portfolio Development

Strategic Project Portfolio Development

Proje Geliştirme ile firmanız için projenizi planlarız. Yaklaşım olarak mevcutta bir projenin önce kalibre edilmesi ve sonra planlanması olabilir. Ya da iş süreçlerinizi analiz ederiz ve incelemelerimize göre size projeler sunar ve tercih edileni planlarız. Her iki durumda da Proje Geliştirme için ilk etapta iyileştirme noktaları tespit edilmelidir. Proje geliştirme için Improvement Office yaklaşımının Durum Analizi, Değerlendir, Hesapla ve Karşılaştır adımlarını uygularız.

5_steps_improvement_office_gold_v3

Durum Analizi

assess_improvement_office_gold_v3

Değerlendir

homepage-highlights-io_gold_v3

Kriterlerini Belirle

compare_improvement_office_gold_v3

Karşılaştır

Proje geliştireceğimiz iyileştirme noktalarını tespit etmek için firmanızın veya projenizin süreç analizlerini yaparız ve optimizasyon tespitlerimize çözümler geliştiririz. Sektörel trendleri inceler, rakip analizinize göre beraber kısa ve uzun vadeli strateji belirleriz. Stratejiye göre belirlediğimiz çözümlerin kazanım/yatırım oranlarını karşılaştırırız, ve tüm bilgiler ışığında çözümü veya geliştirmeyi seçeriz. Çözüm için detaylı proje planı yaparız. Hazırladığımız Proje planı, PMBOK Proje Yönetimi Esaslarının tüm bilgi alanları olan Entegrasyon yönetimi, Kapsam yönetimi, Zaman yönetimi, Maliyet yönetimi, Kalite yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi, İletişim yönetimi, Risk yönetimi, ve Satınalma yönetimi plan detaylarını içerir. Proje planını detayları ile firmanıza , ve proje ekibinize teslim ederiz. Projeyi yürütecek proje ekibinize doküman ve proje ile ilgili eğitimler veririz. Proje planı firmanızın proje ekibi tarafından tamamlanır. Proje ekibine gerekli durumlarda projenin hayata geçirilmesi veya kalibrasyonu için danışmanlık desteğini sürdürürüz.


Hizmet Detaylarını İncele

Strategic Project Portfolio Development & io Project Management

Strategic Project Portfolio Development & io Project Management

Improvement Office Proje Yönetimi ile mevcut bir projenizi baştan sona yürütürüz veya firmanız için önce fikir tespit ederiz. Sonrasında projeyi hayata geçiririz. Bunun için firmanızın veya projenizin süreç analizlerini yapar, optimizasyon metodları geliştiririz. Sektörel trendler inceleneriz rakip analizinize göre kısa ve uzun vadeli stratejinizi belirleriz. Analizlerle belirlenen çözümleri kazanım/yatırım oranlarına göre karşılaştırır ve odaklanılacak fırsatı seçeriz. Fırsatın gerçekleştirilmesi için proje planını geliştiririz. 'IO Proje Yönetimi' için Improvement Office yaklaşımının tüm adımlarını uygularız.

5_steps_improvement_office_gold_v3

Durum Analizi

assess_improvement_office_gold_v3

Değerlendir

homepage-highlights-io_gold_v3

Kriterlerini Belirle

compare_improvement_office_gold_v3

Karşılaştır

conquer_improvement_office_gold_v3

Yönet

Proje geliştireceğimiz iyileştirme noktalarını tespit etmek için firmanızın veya projenizin süreç analizlerini yaparız ve optimizasyon tespitlerimize çözümler geliştiririz. Sektörel trendleri inceler, rakip analizinize göre beraber kısa ve uzun vadeli strateji belirleriz. Stratejiye göre belirlediğimiz çözümlerin kazanım/yatırım oranlarını karşılaştırırız ve tüm bilgiler ışığında çözümü veya geliştirmeyi seçeriz. Çözüm için detaylı proje planı yaparız. Hazırladığımız Proje planı, PMBOK Proje Yönetimi Esaslarının tüm bilgi alanları olan Entegrasyon yönetimi, Kapsam yönetimi, Zaman yönetimi, Maliyet yönetimi, Kalite yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi, İletişim yönetimi, Risk yönetimi, ve Satınalma yönetimi plan detaylarını içerir. Proje süresince değişim yönetimini aktif olarak uygularız. Projeyi belirlediğimiz iç ve dış kaynaklarla tamamlarız. Proje değerlendirmesi ve proje kapanışı raporlaması ile 'io Proje Yönetimi'ni tamamlarız.


Hizmet Detaylarını İncele

''great'' minds / io Masters

Data Master

need a data master + guru ?

Koray Kocabaş

Business Wizard

great business mind

Can Aydoğdu

Creator

wanna be amazed ?

THINGS

Sales Master

need a glowing sales performance ?

Koray Perk

Business & Operations Architect

details already thought ! Do you need more ?

Deniz Sözeri

Code Guru

need bullet proof solutions ?

PRAGMA

Designer - no limits

ready to start from scratch ?

Tan Mavitan

Strategy & Project Master

have problems? Need strategic thinking?

Yasin Çelik

Improvement Office Way

In 5 Phases “Improvement Office” approach injects a continuous improvement model into your investments.

io Step 1: Assessment

We check the current  status of your project. Our aim is to define the assets and skills clearly. We analyze our findings and report.

io Step 2: Evaluation

We evaluate the gathered data with our Subject Matter Experts. Brainstorm on key findings with SMEs and your team.

io Step 3: Set the Metrics

We create automated measuring tools to diagnose and track the performance continuously. We define success metrics and merge them with measuring tools.

io Step 4: Compare

We investigate your market and its habitat. Define your competitors and analyze them. Later, by using the status check and assessment reports, we compare our findings to the competitors’ or best case scenarios.

io Step 5: Manage

Created reporting and assessment metric tools will allow you to manage your project and run your business. Along the road you will see the impacts of your management decisions and fine tune your process by identifying and applying further improvement office models.

PROJECTS

Digital Office & Workflow Management Platform

360° Ticketing Solution

Event, Venue, Ticket, Content Management Platform

Multi Domain & Channel CRM Platform – Cloud

Loyalty Platform

UX,CX,UI Design and Development Management

Adwords Campaign

Digital Strategy and SEO

Cross Platform E-Commerce Site

SME Selection Method

E-Commerce Portal

Award System Automation on Web

Calendar Management Tool , 52 Countries, 70K Active Users

Access Management

MANAGED PROJECTS OF BRANDS / COMPANIES