kısa kısa improvement office

Nedir ?

”improvement office” proje ve iş geliştirme yaklaşımıdır. Firmaların gündelik iş süreçlerinden uzun vadeli planlamalarına uygulayabildikleri bir proje/iş geliştirme ve yöntemi ofisidir. improvement office, Yasin Çelik’in çalışmaları dahilinde proje ihtiyaçlarına göre genişleyebilen çözüm ortağı, yatırımcı, uzman ve danışman ağı ile firmaların iş geliştirme, dijital dönüşüm ve proje yönetimi ihtiyaçları konularında çalışmaktadır.

Vizyon

improvement office,
Sürekli gelişmeyi ana eleştiri kriteri olarak belirler. Sahip olduğumuz varlıkları zaman figüründen bağımsız olarak geliştirmeyi hedefler. Zaman figüründen bağımsız gelişim; geliştirme stratejisinin yalnızca o an ve o koşula göre değil, farklı zamanlarda değişken iç ve dış koşullara da uygun olarak belirlenmesini gerektirir. Taze ve dinamik, sürekli gelişim halinde olma anlayışı yaklaşım olarak improvement office stratejisinin kalbindedir ve uygulanan projelerin içine itina ve özveri ile konumlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle sürekli gelişmeyi improvement office projelerine her zaman ana yapı taşı olarak doğru kadro ile entegre ederiz, bu sayede geliştirme ve  inovasyon arayışından vazgeçilmez.

Yöntem

Arayışımız esnasında Dünya’nın farklı noktalarında görev aldık, farklı piyasalar ve kültürlerle çalıştık. Bu birikimi en büyük zenginliklerimizden biri olarak görüyoruz ve bu zenginliğimizi de çeşitlilik anlayışı ile proje süreçlerinde paylaşımlarımızda aktif olarak değerlendirmekteyiz.

Improvement Office yaklaşımını projelere dinamik geliştirme yöntemleri kurgulayarak uyguluyoruz. Stratejiyi güçlendirmenin en iyi yolunun ise bir sonraki adımdaki potansiyel riskleri minimize etmek olduğuna inanıyoruz. Bir sonraki adımdaki riskleri stratejiye entegre edip, stratejinin dinamik ve sürekli kendini yenileyen bir yapıda olmasını sağlıyoruz.

Misyon

Güçlü kimlikler öz’e odaklanmadan ya da özel ayrıştırıcılar belirlenmeden yapılandırılamaz. Improvement Office yaklaşımı ile; özü ve özel ayrıştırıcıları projelerde analitik verilerle analiz ederek tanımlıyoruz. Bu şekilde, öz ve özel ayrıştıcılara yoğunlaşarak güçlü kimlik / proje / marka stratejileri yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca; Improvement Office yaklaşımı ile, organizasyonların gündelik hareketlerini inceleriz ve gündelik verimliliklerini de arttırmayı hedefleriz. Bu yöntem ile firmaya ve asıl kaynağı olan insana ek zaman kazandırırız. Bu zamanda ise ar-ge, kollobratif çalışma ve inovasyon için fırsatlar yaratma imkanına olanak sağlar. Kısaca, temel varoluş nedenimiz ve hedefimiz; bilgi birikimimizi paylaşmak, problemler için sistematik çözümler üretmek, ve bu çözümleri uygulama yöntemlerini ile firmalara aktarmak.

Geçmiş

Improvement Office sürekli değişim içinde olan iş dünyasında firmaların yenilikçi ve rekabetçi seviyelerini korumalarını sağlamak amacı ile bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Temellerini 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri Cambridge College’da araştırma konusu olarak atılmıştır. Yüksek lisans tezi olarak ortaya çıkmış ve konu olarak önde gelen 200’den fazla danışmanlık ve iş geliştirme firmasının çözüm süreçleri yöntemleri incelenmiştir. Tüm bulgular bir rehber olarak 2007 yılında ”A Guide to A Consultant” olarak yayınlanmıştır. Yaklaşımın yayımlanmasından sonra Gelişim Ofisi Danışmanlık olarak Massachusetts Boston’da faaliyete başladı. Kuruluşu sonrası odağını farklı kapsamdaki ve farklı sektörlerdeki projeleri test etmek üzerine kurguladı.

Improvement Office yaklaşımını bugüne kadar Harmonix, IBM, Microsoft, Turkline, Hyperlinkweb LLC ve United Planet gibi farklı sektörde işleyen ve yapısal olarak farklı olan firmaların iç ve dış projelerinde uyguladık. Yaklaşımın uygulandığı ülkeler arasında ise Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Almanya, Romanya ve Türkiye bulunmaktadır.

Improvement Office projelerini gelişen pazarlarda sektörler arası köprüler oluşturacak şekilde seçti. Firmala hizmet konu başlıkları ise; stratejik planlama, dijital dönüşüm, kişisel verilerin korunma kanunu adaptasyonu, marka oluşturma, pazarlama uygulamaları, pazarlama stratejileri, reklam kampanyaları, organizasyonel (yeniden) yapılandırma, bilgi teknolojileri proje yönetimi, teknolojik alt yapı seçimi ve kurulumu, iş geliştirme ve yapılandırma olarak listelenebilir.