Hakkımızda

Improvement Office sürekli bir devinim içinde olan iş dünyasında firmaların yenilikçi ve rekabetçi seviyelerini korumalarını sağlamak amacı ile bir yaklaşım olarak kurguladık. Temellerini 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri Cambridge College’da araştırma konusu olarak attık. Yüksek lisans tezi olarak derledik ve 2007 yılında Danışmanlık yaklaşımı olarak yayınladık. Yaklaşımın yayımlanmasından sonra Gelişim Ofisi Danışmanlık olarak Massachusetts Boston’da faaliyete başladık. Kuruluşu sonrası gelişimini farklı kapsamdaki projelerde ve sektörlerde test etmek üzerine kurguladık. Çalışmalarımız Improvement Office yaklaşımını sürekli geliştirilebilir kılmak için devam etmektedir.

Improvement Office yaklaşımını bugüne kadar Harmonix, IBM, Microsoft, Turkline, Hyperlinkweb LLC ve United Planet gibi bir çok farklı sektörde işleyen ve yapıda olan firma projelerinde uyguladık. Yaklaşımın uygulandığı ülkeler arasında ise Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Almanya, Romanya ve Türkiye bulunmaktadır.

Improvement Office projelerini gelişen pazarlarda sektörler arası köprüler oluşturacak şekilde seçtik. Firmalara yaklaşımın farklı kombinasyonlarda fazlarını kurgulayarak uyguladık. Firmaların ihtiyaçlarını karşıladığımız konu başlıkları ise; stratejik planlama, marka oluşturma, pazarlama uygulamaları, pazarlama stratejileri, reklam kampanyaları, organizasyonel (yeniden) yapılandırma, bilgi teknolojileri proje yönetimi, teknolojik alt yapı seçimi ve kurulumu, iş geliştirme ve yapılandırma olarak listeleyebiliriz.

Bugün Improvement Office yaklaşımı; küçük ve büyük ölçekli firmalar, vakıflar ve uluslararası organizasyonlarla danışmanları aracılığı ile uygulanmaya devam etmekteyiz.

Vizyon

Sürekli gelişmeyi ana eleştiri kriteri olarak belirledik. Sahip olduğumuz varlıkları zaman figüründen bağımsız olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Zaman figüründen bağımsız gelişim; geliştirme stratejisinin yalnızca o an ve o koşula göre değil, farklı zamanlarda değişken iç ve dış koşullara da uygun olarak belirlenmesini gerektiriyor. Sürekli geliştirme anlayışının bu anlamda stratejinin içine çok iyi konumlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle sürekli geliştirmeyi Improvement Office projelerine her zaman ana yapı taşı olarak entegre ederiz, geliştirme ve  inovasyon arayışımızdan vazgeçmeyiz.

Arayışımız esnasında Dünya’nın farklı noktalarında görev aldık, farklı piyasalar ve kültürlerle çalıştık. Bu birikimi en büyük zenginliklerimizden biri olarak görüyoruz ve bu zenginliğimizi de çeşitlilik anlayışı ile proje süreçlerinde paylaşımlarımızda aktif olarak değerlendirmekteyiz.

Improvement Office yaklaşımını projelere dinamik geliştirme yönetemleri kurgulayarak uyguluyoruz. Stratejiyi güçlendirmenin en iyi yolunun ise bir sonraki adımdaki potansiyel riskleri minimize etmek olduğuna inanıyoruz. Bir sonraki adımdaki riskleri stratejiye entegre edip, stratejinin dinamik ve sürekli kendini yenileyen bir yapıda olmasını sağlıyoruz.

Misyon

Güçlü kimlikler öz’e odaklanmadan ya da özel ayrıştırıcılar belirlenmeden yapılandırılamaz. Improvement Office yaklaşımı ile; özü ve özel ayrıştırıcıları projelerde analitik verilerle analiz ederek tanımlıyoruz. Bu şekilde, öz ve özel ayrıştıcılara yoğunlaşarak güçlü kimlik / proje / marka stratejileri yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca; Improvement Office yaklaşımı ile, organizasyonların gündelik hareketlerini inceleriz ve gündelik verimliliklerini de arttırmayı hedefleriz. Bu yöntem ile firmaya ve asıl kaynağı olan insana ek zaman kazandırırız. Bu zamanda ise ar-ge, kollobratif çalışma ve inovasyon için fırsatlar yaratma imkanına olanak sağlar. Kısaca, temel varoluş nedenimiz ve hedefimiz; bilgi birikimimizi paylaşmak, problemler için sistematik çözümler üretmek, ve bu çözümleri uygulama yöntemlerini ile firmalara aktarmak.