io Metodu ile Stratejik Proje Üretimi ve Yönetimi

Çalışma Kapsamı

Improvement Office Proje Yönetimi ile mevcut bir projenizi baştan sona yürütürüz veya firmanız için önce fikir tespit ederiz. Sonrasında projeyi hayata geçiririz. Bunun için firmanızın veya projenizin süreç analizlerini yapar, optimizasyon metodları geliştiririz. Sektörel trendler inceleneriz rakip analizinize göre kısa ve uzun vadeli stratejinizi belirleriz. Analizlerle belirlenen çözümleri kazanım/yatırım oranlarına göre karşılaştırır ve odaklanılacak fırsatı seçeriz. Fırsatın gerçekleştirilmesi için proje planını geliştiririz. ‘IO Proje Yönetimi’ için Improvement Office yaklaşımının tüm adımlarını uygularız.

5_steps_improvement_office_gold_v3

Durum Analizi

assess_improvement_office_gold_v3

Değerlendir

homepage-highlights-io_gold_v3

Kriterlerini Belirle

compare_improvement_office_gold_v3

Karşılaştır

conquer_improvement_office_gold_v3

Yönet

Proje geliştireceğimiz iyileştirme noktalarını tespit etmek için firmanızın veya projenizin süreç analizlerini yaparız ve optimizasyon tespitlerimize çözümler geliştiririz. Sektörel trendleri inceler, rakip analizinize göre beraber kısa ve uzun vadeli strateji belirleriz. Stratejiye göre belirlediğimiz çözümlerin kazanım/yatırım oranlarını karşılaştırırız ve tüm bilgiler ışığında çözümü veya geliştirmeyi seçeriz. Çözüm için detaylı proje planı yaparız. Hazırladığımız Proje planı, PMBOK Proje Yönetimi Esaslarının tüm bilgi alanları olan Entegrasyon yönetimi, Kapsam yönetimi, Zaman yönetimi, Maliyet yönetimi, Kalite yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi, İletişim yönetimi, Risk yönetimi, ve Satınalma yönetimi plan detaylarını içerir. Proje süresince değişim yönetimini aktif olarak uygularız. Projeyi belirlediğimiz iç ve dış kaynaklarla tamamlarız. Proje değerlendirmesi ve proje kapanışı raporlaması ile ‘io Proje Yönetimi’ni tamamlarız.

Temel Proje Çıktıları

 • İş Süreçleri Analizi / Proje Odaklı Araştırma ve Analiz
 • Sektörel Trendler ve Ar-ge Çalışmaları
 • Rakip Analizleri
 • Performans Değerlendirme Metrikleri Tespiti
 • Performans Değerlendirme Metodu
 • Performans Değerlendirmesi
 • Potansiyel Geliştirmeler Raporu
 • Performans Analizi
 • Proje Fikri ve Olası İş Ortağı Listeleri
 • Proje Kazanım / Efor Analizleri
 • İş Ortağı Görüşmeleri ve Geri Dönüşleri
 • Proje Planı ve Proje Ekibi Eğitimi
 • Proje Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Proje Teslimatı
 • Proje Kapanış Raporlaması
Hizmet Yaklaşım Felsefesi: Odaklanmış Kontrol Oluştur, Senkronize Ol

Proje Yönetimi

Proje Süreçleri Zaman Dağılımları

Proje Yönetimi Süreçleri Hakkında

Projenin resmi olarak başlatılması sürecidir. Projeyi yürütecek taraflar birbirlerini yakından tanımaya başlamalıdırlar, o sebepten bu kademe (faz) için anahtar kelime ‘açıklık’ tır. Sözleşme detayları, kullanılacak yöntemler, son ürünler ve beklenen sonuçlar listelenmelidir. Bunlara ek olarak ise proje zaman tablosu, finansal detaylar, ve efor dağılımı da tartışılarak açıklığa kavuşturulmalıdır. Taraflarca ortaklaşa belirlenmiş tüm kriterler sözlemeye ve Proje Chater’ına eklenir. Tüm çalışmalarda gizlilik sözleşmesi karşılıklı eklenir. Bu süreç için gereken temel girdi “Başlama Kararıdır”, temel çıktı ise “Proje Charter”ıdır.
Planlama sürecinde beklenti ve hedefler incelenir. Dikkat edilmesi gereken, bu kademe başında proje ile ilgili tüm verinin bir araya toplanmasıdır. Bunun içinde hedefler doğrultusunda başarı ölçümlemesine katkı sağlayacabilecek tüm veri kaynakları incelemeye dahil edilmelidir. Bu kademede zaman çok değerlidir, bu yüzden veri derinliği, toplama yöntemleri ile bunların düzenlenme ve analiz zaman tabloları oluşturulmalıdır. Planlama sürecinin temel girdisi proje charter’ı, temel çıktısı ise proje planıdır.
Planın uygulanma sürecidir. Kısaca bu kademe önceki kademde toplanan verilerin analizi sonuçlarının masaya yatırılması sürecidir. Proje planı dahilinde tanımlanmış iş listesi tamamlanır.
Projenin başlangıcından başlayıp proje kapanışa kadar devam eden bir süreçtir. Projenin belirlenen performans ve kriterlere göre gidip gitmediği bu süreçte kontrol edilir.
Kabul ve sonlanma sürecidir. Yani sözleşmesel olarak projenin tamamlanması ve proje kapanış raporunun hazırlanması aşamalarını içerir. Proje süresince her iki tarafta yeni fikirler yaratmış, ya da ek problemlerintespit etmiş olabilir. Bu yüzden bu aşamada ek çalışmalar gündeme gelebilir ve sözleşme uzatılabilir, genişletilerek yenilenebilir.

A company can outperform rivals only if it can establish a difference that it can preserve. Read Article
Michael E. Porter
Of all things I’ve done, the most vital is coordinating the talents of those who work for us and pointing them towards a certain goal.
Walt Disney
the only way to do great work is to love what you do.
Steve Jobs
 Because a thing seems difficult for you, do not think it impossible for anyone to accomplish.
Marcus Aurelius