Araştırma

Çalışma Kapsamı

Öncelikli olarak konuyu/hizmeti ürünü mercek altına alır inceleriz. Ekiplerinizden bilgi alır değerlendirmelere ekleriz. Online ve offline kaynakları tarar derleriz. Bulguları ara raporlar olarak yayınlayıp geri dönüş alırız. 5_steps_improvement_office_gold_v3

Tanımlama assess_improvement_office_gold_v3

Bilgi Toplama


Pazar Raporu, Rakip analizi ve Pazar Trendleri ve Ar-Ge Raporu için aşağıdaki süreçleri izleriz. 

PAZAR RAPORU SÜRECİ

 1. Araştırma Kapsamının netleştirilmesi – Firma anket
 2. Firma içi uzman görüşleri 
  ürün planlama – satış – üretim ekipleri 
 3. Ürün Bilgi kartı ve kullanım alanları
 4. Online verilerin taranması 
 5. Basılı Kaynakların Taranması
 6. Sektörel uzmanlardan görüş alınması
 7. Ürün tüketim sektörleri listesi
 8. Tüketim sektörleri alıcı firmalar listesi
 9. Sektörlerde ürün kullanım alanları 
 10. Son ürün  listeleri 
 11. Yerel Global satış kanalları – fiyatlar 

RAKİP ANALİZİ SÜRECİ

 1. Üretici firmaların tespiti 
 2. Üretici firma satış fiyatları tespiti
 3. Üretici firma üretim kapasite araştırması
 4. Rakip Karşılaştırma Tablosu
 5. Rakip analizi Raporu

PAZAR TRENDLERİ & ARGE RAPORU SÜRECİ

 1. Ürün Ar-ge faaliyetleri listesi
 2. Ürün Ar-ge faaliyetleri potansiyel pazarları – ülkeler – tüketici grupları
 3. Ürünün yenilikçi kullanım alanları
 4. Üretim çıktıları Yan ürünler tespiti 
 5. Yan ürün kullanım alanları 
 6. Yan ürün Ar-ge kullanım alanları

Derlediğimiz bilgiler ve incelemelerimiz esnasında performans analizleri de yaparak kazanım senaryoları için GAP Analizleri (GAP Analysis) yaparız. SWOT ve BalancedScore Card ile odaklandığınız sektörde hazırlanan farklı kazanım senaryolarında öne çıkan alanlar için bakış açıları geliştiririz. Sektörünüzdeki trendleri ve örnek çalışmaları  inceleriz. Firmanız için kısa vadeli uygulamaları ve uzun vadeli Ar-ge çalışmaları tespit eder, sektördeki makale ve yayınları detaylandırırız. Çalışmamız esnasında tespit ettiğimiz yenilikçi uygulama ve proje fikirlerimizi stratejik planlamanıza ekleriz. Kısa ve uzun vadede alınması gereken aksiyonları, kazanımları ile karşılaştırmalı olarak raporlarız.

Proje Çıktıları

 
 • İş Süreçleri Analizi / Proje Odaklı Araştırma ve Analiz

 • Performans Değerlendirme Metrikleri Tespiti

 • Performans Değerlendirmesi

 • Rakip Analizleri

 • Sektörel Trendler Raporu ve Ar-ge Çalışmaları

Hizmet Yaklaşım Felsefesi: Araştır ve Öğren, İçselleştir, Strateji Oluştur

Proje Yönetimi

Proje Süreçleri Zaman Dağılımları


Proje Yönetimi Süreçleri HakkındaProjenin resmi olarak başlatılması sürecidir. Projeyi yürütecek taraflar birbirlerini yakından tanımaya başlamalıdırlar, o sebepten bu kademe (faz) için anahtar kelime ‘açıklık’ tır. Sözleşme detayları, kullanılacak yöntemler, son ürünler ve beklenen sonuçlar listelenmelidir. Bunlara ek olarak ise proje zaman tablosu, finansal detaylar, ve efor dağılımı da tartışılarak açıklığa kavuşturulmalıdır. Taraflarca ortaklaşa belirlenmiş tüm kriterler sözlemeye ve Proje Chater’ına eklenir. Tüm çalışmalarda gizlilik sözleşmesi karşılıklı eklenir. Bu süreç için gereken temel girdi “Başlama Kararıdır”, temel çıktı ise “Proje Charter”ıdır.


Planlama sürecinde beklenti ve hedefler incelenir. Dikkat edilmesi gereken, bu kademe başında proje ile ilgili tüm verinin bir araya toplanmasıdır. Bunun içinde hedefler doğrultusunda başarı ölçümlemesine katkı sağlayacabilecek tüm veri kaynakları incelemeye dahil edilmelidir. Bu kademede zaman çok değerlidir, bu yüzden veri derinliği, toplama yöntemleri ile bunların düzenlenme ve analiz zaman tabloları oluşturulmalıdır. Planlama sürecinin temel girdisi proje charter’ı, temel çıktısı ise proje planıdır.


Planın uygulanma sürecidir. Kısaca bu kademe önceki kademde toplanan verilerin analizi sonuçlarının masaya yatırılması sürecidir. Proje planı dahilinde tanımlanmış iş listesi tamamlanır.


Projenin başlangıcından başlayıp proje kapanışa kadar devam eden bir süreçtir. Projenin belirlenen performans ve kriterlere göre gidip gitmediği bu süreçte kontrol edilir.


Kabul ve sonlanma sürecidir. Yani sözleşmesel olarak projenin tamamlanması ve proje kapanış raporunun hazırlanması aşamalarını içerir. Proje süresince her iki tarafta yeni fikirler yaratmış, ya da ek problemlerintespit etmiş olabilir. Bu yüzden bu aşamada ek çalışmalar gündeme gelebilir ve sözleşme uzatılabilir, genişletilerek yenilenebilir.


Rekabetçi pazarlar anlayışı ile haber alma araçları seçimi de ayrı bir önem kazanmıştır ve bu önemli bir şirket ihtiyacıdır. Artık bilgiye ulaşmak çok kolaydır ancak gerekli teknolojik alt yapı oluşturulmalıdır ve kaynaklar doğru süzülmelidir.
Yasin Çelik