Durum Değerlendirme & Performans Ölçümü

Çalışma Kapsamı

Performans değerlendirmesi ile firmanız veya geliştirilmesini istediğiniz projenizde iç kaynaklara ve süreçlere odaklanırız. Improvement Office yaklaşımının Durum Analizi, Değerlendir ve Karşılaştır adımlarını uygularız.

5_steps_improvement_office_gold_v3

Durum Analizi

assess_improvement_office_gold_v3

Değerlendir

compare_improvement_office_gold_v3

Karşılaştır

Çalışmalarımız süresince işinizi veya projenizi inceleyerek, iç süreçlerde inovasyon ve geliştirme noktaları tespit ederiz. Yeni uygulama ve proje fikirlerine, incelemeler sonucu elde ettiğimiz bulguların çözülmesine yönelik alternatif senaryoları da ekleyerek raporumuzu derleriz. Potansiyel kazanımları tespit ederiz. Kazanımları kısa-uzun vadeli, geçici çözüm-kalıcı çözüm-inovatif çözüm gibi farklı kriterlere göre ayrıştırır ve raporlarız. Kazanımların uygulanması için gerekli  tüm araçları iç ve dış kaynak ayrımı ile sunarız.

Temel Proje Çıktıları

  • İş Süreçleri Analizi / Proje Odaklı Araştırma ve Analiz
  • Performans Değerlendirme Metrikleri Tespiti
  • Performans Değerlendirme Metodu
  • Performans Analizi
  • Potansiyel Geliştirmeler Raporu
  • Proje Fikri ve Olası İş Ortağı Listeleri
  • İş Ortağı Görüşmeleri ve Geri Dönüşleri
Hizmet Yaklaşım Felsefesi: Açık Ol, Paylaş, Öner

Proje Yönetimi

Proje Süreçleri Zaman Dağılımları

Proje Yönetimi Süreçleri Hakkında

Projenin resmi olarak başlatılması sürecidir. Projeyi yürütecek taraflar birbirlerini yakından tanımaya başlamalıdırlar, o sebepten bu kademe (faz) için anahtar kelime ‘açıklık’ tır. Sözleşme detayları, kullanılacak yöntemler, son ürünler ve beklenen sonuçlar listelenmelidir. Bunlara ek olarak ise proje zaman tablosu, finansal detaylar, ve efor dağılımı da tartışılarak açıklığa kavuşturulmalıdır. Taraflarca ortaklaşa belirlenmiş tüm kriterler sözlemeye ve Proje Chater’ına eklenir. Tüm çalışmalarda gizlilik sözleşmesi karşılıklı eklenir. Bu süreç için gereken temel girdi “Başlama Kararıdır”, temel çıktı ise “Proje Charter”ıdır.
Planlama sürecinde beklenti ve hedefler incelenir. Dikkat edilmesi gereken, bu kademe başında proje ile ilgili tüm verinin bir araya toplanmasıdır. Bunun içinde hedefler doğrultusunda başarı ölçümlemesine katkı sağlayacabilecek tüm veri kaynakları incelemeye dahil edilmelidir. Bu kademede zaman çok değerlidir, bu yüzden veri derinliği, toplama yöntemleri ile bunların düzenlenme ve analiz zaman tabloları oluşturulmalıdır. Planlama sürecinin temel girdisi proje charter’ı, temel çıktısı ise proje planıdır.
Planın uygulanma sürecidir. Kısaca bu kademe önceki kademde toplanan verilerin analizi sonuçlarının masaya yatırılması sürecidir. Proje planı dahilinde tanımlanmış iş listesi tamamlanır.
Projenin başlangıcından başlayıp proje kapanışa kadar devam eden bir süreçtir. Projenin belirlenen performans ve kriterlere göre gidip gitmediği bu süreçte kontrol edilir.
Kabul ve sonlanma sürecidir. Yani sözleşmesel olarak projenin tamamlanması ve proje kapanış raporunun hazırlanması aşamalarını içerir. Proje süresince her iki tarafta yeni fikirler yaratmış, ya da ek problemlerintespit etmiş olabilir. Bu yüzden bu aşamada ek çalışmalar gündeme gelebilir ve sözleşme uzatılabilir, genişletilerek yenilenebilir.

We are what we repeatedly do. Excellence then, is not an act, but a habit.
Aristotle
Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can’t lose.
Bill Gates
You cannot teach a man anything; you can only help him find it within himself.
Galileo