Durum Değerlendirme & Sektörel Analiz

Çalışma Kapsamı

Sektörel Araştırma çalışmasında firmanızın dışındaki aktivitelere odaklanırız. Öncelikli olarak firmanızın iç süreçlerini inceleriz, bulgularımızı raporlarız.  Süreçlerinizdeki tespitlerimizi de radarımıza katarak, firmanızın bulunduğu sektörü, tüm potansiyel rakiplerinizi ve trendleri araştırırız. Bilgileri derleriz ve detaylı incelemeye alırız. Sektörel Araştırma için Improvement Office yaklaşımının Durum Analizi ve Değerlendir adımlarını uygularız.

5_steps_improvement_office_gold_v3

Durum Analizi

assess_improvement_office_gold_v3

Değerlendir

Derlediğimiz bilgiler ve incelemelerimiz esnasında performans analizleri de yaparak kazanım senaryoları için GAP Analizleri (GAP Analysis) yaparız. SWOT ve BalancedScore Card ile odaklandığınız sektörde hazırlanan farklı kazanım senaryolarında öne çıkan alanlar için bakış açıları geliştiririz. Sektörünüzdeki trendleri ve örnek çalışmaları  inceleriz. Firmanız için kısa vadeli uygulamaları ve uzun vadeli Ar-ge çalışmaları tespit eder, sektördeki makale ve yayınları detaylandırırız. Çalışmamız esnasında tespit ettiğimiz yenilikçi uygulama ve proje fikirlerimizi stratejik planlamanıza ekleriz. Kısa ve uzun vadede alınması gereken aksiyonları, kazanımları ile karşılaştırmalı olarak raporlarız.

Proje Çıktıları

  • İş Süreçleri Analizi / Proje Odaklı Araştırma ve Analiz
  • Performans Değerlendirme Metrikleri Tespiti
  • Performans Değerlendirmesi
  • Rakip Analizleri
  • Sektörel Trendler Raporu ve Ar-ge Çalışmaları
Hizmet Yaklaşım Felsefesi: Araştır ve Öğren, İçselleştir, Strateji Oluştur

Proje Yönetimi

Proje Süreçleri Zaman Dağılımları

Proje Yönetimi Süreçleri Hakkında

Projenin resmi olarak başlatılması sürecidir. Projeyi yürütecek taraflar birbirlerini yakından tanımaya başlamalıdırlar, o sebepten bu kademe (faz) için anahtar kelime ‘açıklık’ tır. Sözleşme detayları, kullanılacak yöntemler, son ürünler ve beklenen sonuçlar listelenmelidir. Bunlara ek olarak ise proje zaman tablosu, finansal detaylar, ve efor dağılımı da tartışılarak açıklığa kavuşturulmalıdır. Taraflarca ortaklaşa belirlenmiş tüm kriterler sözlemeye ve Proje Chater’ına eklenir. Tüm çalışmalarda gizlilik sözleşmesi karşılıklı eklenir. Bu süreç için gereken temel girdi “Başlama Kararıdır”, temel çıktı ise “Proje Charter”ıdır.
Planlama sürecinde beklenti ve hedefler incelenir. Dikkat edilmesi gereken, bu kademe başında proje ile ilgili tüm verinin bir araya toplanmasıdır. Bunun içinde hedefler doğrultusunda başarı ölçümlemesine katkı sağlayacabilecek tüm veri kaynakları incelemeye dahil edilmelidir. Bu kademede zaman çok değerlidir, bu yüzden veri derinliği, toplama yöntemleri ile bunların düzenlenme ve analiz zaman tabloları oluşturulmalıdır. Planlama sürecinin temel girdisi proje charter’ı, temel çıktısı ise proje planıdır.
Planın uygulanma sürecidir. Kısaca bu kademe önceki kademde toplanan verilerin analizi sonuçlarının masaya yatırılması sürecidir. Proje planı dahilinde tanımlanmış iş listesi tamamlanır.
Projenin başlangıcından başlayıp proje kapanışa kadar devam eden bir süreçtir. Projenin belirlenen performans ve kriterlere göre gidip gitmediği bu süreçte kontrol edilir.
Kabul ve sonlanma sürecidir. Yani sözleşmesel olarak projenin tamamlanması ve proje kapanış raporunun hazırlanması aşamalarını içerir. Proje süresince her iki tarafta yeni fikirler yaratmış, ya da ek problemlerintespit etmiş olabilir. Bu yüzden bu aşamada ek çalışmalar gündeme gelebilir ve sözleşme uzatılabilir, genişletilerek yenilenebilir.

Rekabetçi pazarlar anlayışı ile haber alma araçları seçimi de ayrı bir önem kazanmıştır ve bu önemli bir şirket ihtiyacıdır. Artık bilgiye ulaşmak çok kolaydır ancak gerekli teknolojik alt yapı oluşturulmalıdır ve kaynaklar doğru süzülmelidir.
Yasin Çelik