52 Ülkede Aktif 70bin Kullanıcılı Takvim

Amaç / Hedef

Yeni bir yazılım üzerinden kullanılacak takvim yönetim sistemine iş süreçleri takvimlerinin enjekte edilmesi.

Takım Yapısı

Takım Liderleri, Operasyon Liderleri, Yazılım Ekibi , Operasyon Ekibi, Proje Yöneticisi

Yaklaşım

52 ülkede aktif, 10 departmanın iş süreçlerini yönetmesi için kullandığı 392 takvimin yönetileceği yeni sisteme takvim enjeksiyonu için öncelikli olarak data toplama planlamasına odaklandık. Sistemi, kullanıcıları ve takvim öğelerini detaylandırdık. 20 bin kişinin aktif olarak kullanacağı yeni bir sistem için kullanımdan doğacak hataları da risk planlamasında tespit edip, projeye ek olarak eğitim programları oluşturduk. Eğitimler, data toplanması ve yüklenmesi ile yeni sistemin kurulumunu tamamladık.

Süreç ve Çıktılar

 • Proje Planı
 • Durum / İhtiyaç Analizi
 • Yazılım Analizi
 • İletişim Planı
 • Sistem Sunumu
 • Kullanıcı Takvim İhtiyaçları Analizi
 • Farklı Saat Dilimlerindeki Kullanım Tespiti
 • Takvim Öğeleri Tanımlaması
 • Takım Planlaması
 • Risk Değerlendirmesi
 • Data Analizi, ve Tespitler Sunumu
 • Data Toplama Yöntemi, Tanımlamaları, Şablon Dokümanları
 • IT İhtiyaçları Tespiti
 • İhtiyaç Duyulan Data Toplama Süresi Tespiti ve Data Toplama Takvimi
 • Data Toplanması ve Planlanan Sürelere göre Düzeltici Aksiyonların Alınması
 • Eğitim İhtiyaçları Tespiti ve Planlaması
 • Eğitim Materyalleri Oluşturulması
 • Eğitim Süreci
 • Data Yüklemesi
 • İletişim Planı
 • Sistem Sunumu
 • Data Analizi, ve Tespitler Sunumu
 • Data Toplama Yöntemi, Tanımlamaları, Şablon Dokümanları

Notlar : Projeyi geniş bir ekibin desteği ile kısa bir zamanda uygulama stratejisi ile kurguladık. Projede aktif olarak 54 kişi rol almıştır. 54 kişinin 10’u departman koordinasyonu için proje yöneticisi rolü üstlenmiştir. 10bin’in üstünde çalışanın iş süreçleri takvim bilgisine sağlıklı tanımlamalarla erişim projenin öne çıkan zorluklarındandı. ( ! )


Projeler Sayfasına Dön


Proje Süresi & Bütçesi

126

2011 - 16 weeks