Çok Kanallı Üyelik Sistemi ve Altyapısı – Cloud

Amaç / Hedef

Çok marka, ve çok alt markalı, n adet satış ve yayın noktasına sahip bir şirket için bulut tabanlı üyelik yönetim sistemi – Geliştirmesi , servisleri , arayüz entegrasyonları , yetkilendirmeler, KVKK (GDPR) uyumlu üyelik ve gizlilik sözleşmeleri , arayüz uyarlamaları , veri işleme akışları, raporlama ve veri transferi politikaları kurgulanması ve geliştirilmesi projesidir.

Üyelik sistemi ile son kullanıcıların farklı etkinlik, organizasyon, uygulama ve kurumlarla verilerini ayrı ayrı tek bir hesap altından yönetebilmesi sağlanmıştır. Üyeler yine tek bir hesap üstünden kanal bazlı iletişim izinleri ve sözleşmelerini de görüntülebilmekte ve yönetebilmektedir. a.k.a. Pozitif ID

Takım Yapısı

Proje Yöneticisi, İş Süreci Analisti, Geliştirme Ajansı

Yaklaşım

Merkezde hesap durumlarının ve işlemlerin durduğu, ilişkilerin ve tanımlamaların yönetim panelinden yapıldığı çok kanallı ana CRM sistemine entegre şekilde geliştirilmiştir. İhtiyaç analizlerini takiben waterfall proje yönetimi metodu ile yürütülmüştür. Micros kasa sistemlerine, Zubizu harcama noktalarına ve Pozitif App’lerine entegre edilmiştir.

Süreç ve Çıktılar

 • Proje Planı
 • Durum Analizi
 • İhtiyaç Tespiti
 • Sadakat Modeli Kurgusu
 • Analiz ,Servis Yapısı Kurgusu
 • Kullanıcı Rolleri tespiti
 • Fonksiyon Listesi
 • Rol – Yetki Matrixi
 • Entegrasyon, Süreç, Alt Yapı planlaması
 • Servis Yazılım Geliştirme
 • Servis Entegrasyon
 • Tasarım Arayüz Geliştirme ve Uyarlama
 • Alt Yapı Kurulum, İzleme ve Yönetimi
 • Test ve Yazılım Güncelleme
 • Operasyon Kurgusu

Gelişim önerimiz mi?
Arayüzleri güçlendirilip , oyunlaştırma eklenerek aktif olarak kullanılmalı


Projeler Sayfasına Dön


Proje Süresi & Bütçesi

13

2015 - 50 weeks