Portal Birleşimi UI*UX*CX Yönetimi

Amaç / Hedef

4 farklı sistem üzerinden kullanılan firma içi portallerin, tek bir arayüzden kullanıcı tecrübesine göre tasarlanması.

Takım Yapısı

Stratejist, Sanat Yönetmeni, Arayüz Yazılımcı, Proje Yöneticisi

Yaklaşım

Modüler yaklaşımı uyguladık. Ara yüz elemanlarını modüller halinde tasarladık. Modüller için kullanım kuralları belirledik, ve modül versiyonları ürettik. Beraber kullanıldıkları senaryolar için şablon sayfalar tasarladık ve kodladık. Kullanım kılavuzu ile tasarımı ve kullanımı destekledik.

Süreç ve Çıktılar

  • Proje Planı
  • Durum Analizi
  • Kullanıcı Beklenti Araştırması
  • Tasarım Değerlendirme Matrixi
  • Tasarım ve Kullanım Kılavuzu
  • PSD – Modül ve Versiyonları Tasarımları
  • HTML – Modül ve versiyonlarının fonksiyonel hali
  • 60+ adet Örnek Çalışan HTML
  • 40+ adet Destekleyici Çalışan HTML

Notlar : Yazılım ve arayüz entegrasyon zorluğu olan bir proje olarak karşımıza çıktı. Farklı sistemlerin kullanıcılara sağladığı kullanım kolaylıklarını taşınması ve yeni tasarımda kurgulanması da projenin öne çıkan diğer zorluklarındandı. ( ! )


gelişime her zaman yer var !  Proje sonunda; yeni sistemin kullanıcıları modüler yaklaşımı kullanarak istedikleri sayfaları kılavuz ve kurallar ışığında belirleyebilmektedir.

Gelişim önerimiz mi?
Modülleri tanımladığımız sürükle bırak ve kendi sayfanı oluştur aracı.


Projeler Sayfasına Dön


Proje Süresi & Bütçesi

8

2014 - 44 weeks