Uzman Tespit/Seçim Sistemi Algoritması

Amaç / Hedef

Firma içinde konu uzmanı tespiti için belirli kıdem seviyesine gelmiş olan çalışanların yeteneklerinin ölçülmesi ve bulgulara göre atama veya eğitim planlaması.

Takım Yapısı

Danışman / Konsey takımı : Payroll 4. Seviye Operasyon Direktörü, Claims&Benefit 4. Seviye Operasyon Direktörü , HR 4. Seviye Operasyon Direktörü, Bordro Konu Uzmanları, Claims&Benefit Coğrafi Yürütme Direktörü, Bordro Coğrafi Yürütme Direktörü, IT İş Analisti.

Yaklaşım

Improvement Office yaklaşımını kullandık. Tüm adımları projeye uyguladık. Adaylar için bilgi toplama anketi ve uzmanlık sınavını oluşturduk. Uzman tespiti için diğer önde gelen kriterleri belirledik. Belirlenen tüm kriterlere, adaylardan toplanan bilgilere ve sınav sonuçlarına göre değerlendirme algoritması oluşturduk. Algoritmaya 2 farklı hesaplama yöntemi kullanarak esneklik kazandırdık. Firmaya adayların değerlendirme sonuçlarını ve tespitlerimizi raporladık.

Süreç ve Çıktılar

 • Proje İhtiyaç Analizi , Konsey Seçimi
 • İhtiyaç Analizi
 • Durum Analizi
 • Coğrafi İhtiyaçlar Ayrımı
 • İletişim Planı
 • Değişim Yönetimi Planı
 • Yetkinlik Konuları, ve Yetkinlik Seviyeleri
 • Bilgi Toplanıp, Derlenmesi
 • Öndeğerlendirme Matrixi
 • Seviye Tespit Sınavları Oluşturulması
 • Sınav
 • Sınav Değerlendirme Matrixi
 • Konu Uzmanı Tespit Modelleri Algoritmaları ve Yaklaşımları Sunumu
 • Konu Uzmanı Sınavı Sonucu, Uzman Seçimi ve/veya Eğitim Planı

Notlar : Proje farklı departmanlara da uygulanacaktı, bu da tespit sisteminin uygulanması esnasında esneklik ihtiyacını doğurmaktaydı. Ayrıca; uzman seçimi istenen uzmanlık alanları, farklı coğrafyalarda farklı uzmanlık yetileri gerektirmekteydi. Her açıdan iyi bir analiz olabilmesi için geniş  bir datanın bir araya getirilmesi gerekmekteydi ve bir araya getirilmesi istenen bilgiler dağınık/eksik bir yapıdaydı ve bu da projeye dezavantaj oluşturmaktaydı. Bu dezavantaj projeye gerçek konu uzmanları ile sınav sistemi getirilmesi ile avantaj haline dönüştürüldü. Başta firma tarafından istenen data analizine sınav sistemi de eklenerek daha güçlü bir tespit sistemi oluşturulmuş oldu. ( ! )


Projeler Sayfasına Dön


Proje Süresi & Bütçesi

8

2012 - 9 weeks